لطفا شکیبا باشید ...

رزرو اتاق فرار

 
 
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
11 - 9
12:10 - 10:10
13:20 - 11:20
14:30 - 12:30
15:40 - 13:40
16:50 - 14:50
18 - 16
19:10 - 17:10
20:20 - 18:20
21:30 - 19:30

هزینه ی پرداختی شما جهت رزرو اتاق فرار برای هر نفر 10.000 تومان می باشد،که مابقی مبلغ بصورت حضوری در محل دریافت می گردد

تا زمانی که کد پیگیری دریافت نکرده اید رزرو شما به پایان نرسیده است